6-pilarer, et rammeverk for skalering

SKREVET AV

Harald Roine

Digital Vekststrateg

Dersom dere fakturerer basert på timer bør dere vurdere metoden å gjøre dette…
Det å fakturere timer vil alltid sette et glasstak lavere enn potensialet deres.
Da kan det å produktifisere være et lurt valg.

 

Forsøk å kartlegge følgende 6 elementer for alle tjenester dere tilbyr.

1. Markedsføring. Hvordan dere introduserer nye leads til tjenesten deres er avgjørende. Sett opp en standardisert salgstrakt for hvordan folk innrulleres i deres filosofi og metodikk.

2. Standardiser salgsprosessen med flere kvalifiserende steg. En enkel trinnvis salgsprosess hvor prospektet må kvalifisere seg selv er optimalt.

3. Etabler en repeterbar leveranseprosess. Ved å skissere leveransen steg for steg vil den enklere kunne optimaliseres.

4. Teamet er deres bankende hjerte. Ta vare på folk, sikre at de utvikler seg både personlig og faglig mens de leverer en tjeneste som pakketeres og standardiseres.

5. Penger er oksygenet deres. Ved å optimalisere de 4 forrige punktene vil økonomien komme deretter.

6. Kultur er limet i organisasjonen. Uten god kultur vil ingen bedrift gli. Introduser en feedback-kultur for optimal vekst, både som bedrift, men også som personer.

Ved å skissere disse 6 elementene for enhver tjeneste vil man enkelt kunne se hvordan ting kan effektiviseres.